18.11.2014

tjærehimmel






Lyset sitter fast i den grå disen og jeg leser om tjærefargede himler, snubler i fotografert løv
og vet at det finnes et ord som beskriver fargen på et døende blad:
feuillemort.







Finn Hans Blomquists bok IN DETAIL, blad i den, nyt den.







Line
- hausthjarte -